16:43    |    20/09/2012

PPMT: We want a federal Romania, a regional Transylvania, an autonomous Partium

 E-mail Print PDF 
The head of the Hungarian People’s Party of Transylvania (PPMT), Toro Tibor, says the election strategy of the party has three pillars: autonomy for Hungarians in Transylvania, Romania’s federalization and a return to the 16th-19th centuries euro-Transylvanism, in other words a federal Romania, a regional Transylvania and an autonomous Partium.

“The first point of our strategy is community autonomy for Hungarians in Romania, something PPMT always rallied for, and this means territorial autonomy for Szekler County, cultural autonomy for the entire Hungarian community of Transylvania and a special form of autonomy for those who live in Partium (e.n. Bihor, Satu Mare and Salaj),” the PPMT leader said.

He added that the second point of the strategy has to do with repairing the institutional framework of the country. “Romania is our native land and we care what happens to this country. We believe the current administrative form is a cause of the crisis and we are convinced that a federalist framework would work best for Romania. We will try to find partners for a federalist construction of Romania, a European construction that works better than the centralized state,” he said.

He gave the example of countries such as Italy, Spain, Germany, Switzerland and underlined that it would be better for all Romanian citizens if Romania joined this federalist club.

Toro added that this form of administrative organization would also be a useful tool in the fight against corruption.

 

PPM: Noi dorim o Românie federală, o Transilvanie regională, un Partium autonom

Şeful Partidul Popular Maghiar din Transilvania, Toro Tibor, spune că strategia electorală a formaţiunii are trei "piloni": "autonomia comunitară a maghiarilor din Transilvania", federalizarea României şi revenirea la "euro-transilvanismul" din secolele XVII-XIX, dorind "o Românie federală, o Transilvanie regională, un Partium autonom"

Preşedintele PPMT, Toro Tibor, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă la Oradea, că strategia electorală a partidului este construită pe trei piloni importanţi.

" Primul punct al strategiei este autonomia comunitară a maghiarilor din România, pentru care totdeauna PPMT a militat, iar prin aceasta înţelegem autonomia teritorială pentru Ţinutul Secuiesc, autonomia culturală pentru întreaga comunitate maghiară din Transilvania şi o formă specială de autonomie pentru cei care trăiesc în Partium (Bihor, Satu Mare şi Sălaj - n.r.) ", a spus liderul PPMT.

De asemenea, Toro a afirmat că un al doilea "pilon" vizează refacerea "cadrului instituţional al României", în sensul promovării ideii de federalizare a ţării.

  "România este pământul nostru natal şi ne interesează ce se întâmplă cu această ţară. Credem că actuala formă administrativă este o cauză a crizei în care ne aflăm şi suntem convinşi că pentru România ar fi mai bun un cadru federalist. Vom încerca să găsim parteneri pentru o construcţie federalistă a României, o construcţie europeană care funcţionează mai bine decât statul centralizat. Chiar şi considerente istorice, economice şi culturale ne arată că ar fi mai bine pentru România să aibă provincii mai mari, organizate federalist", a spus preşedintele PPMT.

El a dat exemplul unor state precum "Italia, Spania, Germania, Elveţia" şi spunând că "ar fi mai bine pentru toţi cetăţenii români ca România să intre în acest club al federaliştilor".

"Noi dorim o Românie federală, o Transilvanie regională, un Partium autonom", a afirmat Toro, adăugând că în timpul campaniei va dezvolta aceste idei şi propuneri ale PPMT.

La solicitarea jurnaliştilor, liderul PPMT a definit federalizarea ca fiind "crearea unor regiuni mai mari pe considerente istorice, economice, culturale, cu instituţii proprii, inclusiv parlamente regionale, cu competenţe decizionale care în prezent aparţin administraţiei centrale, Parlament, Guvern sau alte instituţii, la care să rămână competenţe mai ales legate de finanţele centrale, de apărare şi siguranţă naţională şi, bineînţeles, de politică externă"

De asemenea, Toro Tibor a susţinut că federalizarea ar fi şi un instrument de luptă împotriva corupţiei.