Paris
London
New York
Monday, 21 May, 2018
Last Update 22:31
02:41    |    26/06/2012

Daniela Simion, an eminent 21-year-old student, is in urgent need of help

Diagnosed with
Mixed cellularity type classic Hodgkin’s Lymphoma
Left side pleurisy
Biologic inflammatory syndrome

She has all her life ahead, she is beautiful, she is a good student, but received a heavy blow at only 21. Daniela was recently diagnosed with cancer and other serious diseases. But she will not give up the fight and from her hospital bed, she found the strength to write her story and ask for help.

“My name is Daniela Simion, I was born June 14, 1991, at Slobozia, and am currently a student with the Economic Studies Academy, Business Management School, with French-language teaching, second year, state-owned, daily classes. I have finished the first exam session of the second year with good results, the third in the French-teaching section only that… after this, severe health problems appeared,” the young woman begins her story.

“I felt I was losing control when I found out. When I felt a little better, I went on the internet and read about this diagnostic. It shocked me. Still, I was resigned because it comes from God. I know that the suffering I went through and am going through is purifying, it makes me stronger,” she says.

Doctors decided to perform emergency surgery for the removal of fluid from the heart and lungs and of a neck ganglion for biopsy.

“Because of some complication, the surgery lasted five hours and doctors gave up the heart intervention because my body could have given in. I spent the next three weeks in hospital, in bed and with the same symptoms, itches and insomnia… I was going to find out the results of the biopsy in a week. The diagnostic: 1. Classic mixed Hodgkin’s Lymphoma, 2. Chemotherapy for tumors, 3. Left side pleurisy, 4. Biologic inflammatory syndrome,” Daniela says.

“Doctors gave me 2% chances”

 A mad race for cytostatic drugs followed. “I was bought one of the drugs (which doesn’t exit in hospital) by a German family, whom I don’t know how to thank enough for the help (the drugs cost 800 Euro). I am also grateful to those who contacted these people. Doctors gave me 2% chances when they saw the test results. All my relatives prayed for me and gave me the chance to recover every time. It’s very hard to fight such a disease, but my effort must only go into healing,” she says.

“I apologized for writing these lines, where I detailed the suffering I am going through at 21. What’s worse is that my parents do not have a good financial situation. My mother is retired because of health problems and she has been on Interferon for six years, and despite her disease, she never left my side since I was hospitalized (April 4). My father works for a small salary, the cost of my treatment goes way beyond my parents’ incomes.

If someone wishes to help me, I ask them to use my account:

Bank: UNICREDIT TIRIAC BANK, Eroilor Branch

Account holder: Simion Daniela

LEI Account: RO54 BACX 0000 0007 5685 3000

EURO Account: RO27 BACX 0000 0007 5685 3001

USD Account: RO97 BACX 0000 0007 5685 3002

SWIFT Code: BACXROBU (for international wires)

http://danaslobozia.blogspot.ro/ 

 

Simion Daniela, o studenta eminenta, de 21 de ani are nevoie URGENT de ajutor

 

Diagnosticată cu
Limfom Hodgkin clasic tip celularitate mixta
Pleurezie stanga in cantitate importanta
Sindrom inflamator biologic

Are toată viața înainte, e frumoasă, învață bine, dar a primit o grea lovitură la doar 21 de ani. Daniela a fost diagnosticată recent cu cancer și alte boli grave. Nu renunță însă la luptă și, de pe patul de spital, a avut puterea să-și scrie povestea și să ceară ajutor.

„Mă numesc Simion Daniela, m-am născut la data de 14 iunie 1991, în Slobozia, actualmente studentă la Academia de Studii Econimice, Facultatea de Administrație a Afacerilor cu predare în limbi străine, filiera franceză, anul al II-lea, învățământ bugetar, cursuri la zi. Am terminat prima sesiune a anului II cu bine, fiind a 3-a de pe filiera franceză, doar că...după aceasta, au apărut probleme grave legate de sănătate”, își începe tânăra povestea.

„Am crezut că îmi pierd controlul când am aflat. Când m-am simțit mai binișor, am căutat pe Internet și am citit despre acest diagnostic. M-a șocat. L-am primit totuși cu supunere, ca fiind trimis de Dumnezeu. Știu că suferințele prin care am trecut și trec mă purifică, mă fac mai puternică.”, o spune cu seninătate.

Medicii au hotărât să o opereze de urgență pentru scoaterea apei din inimă, apei de la plămân și a unui ganglion de la gât pentru biopsie.

„Din cauza unei complicații, operația a durat 5 ore și medicii au renunțat la intervenția la inimă datorită organismului care era posibil să nu mai facă față. Mi-am petrecut următoarele trei săptămâni în spital, fiind drenată timp de 12 zile, țintuită la pat și având aceleași simptome de mâncărimi și insomnii. ... Într-o săptămână urma să aflu rezultatul biopsiei. Diagnosticul: 1. Limfom Hodgkin clasic mixt, 2. Chimioterapie pentru tumori, 3. Pleurezie stângă în cantitate importantă, 4.Sindrom inflamator biologic”, enumeră Daniela cele patru boli de care suferă.

„Medicii mi-au dat 2% șanse”

A urmat o goană nebună după citostatice. „Mi s-a procurat urgent unul dintre medicamente (care în spital nu există) de către o familie din Germania, cărora nu știu cum să le mulțumesc pentru ajutor (costul fiind de 800 de euro). Le sunt recunoscătoare și celor care au luat legătura cu aceștia. Medicii nu mi-au dat nici 2% șanse când au văzut analizele. Toate rudele s-au rugat pentru mine și mi-au dat șansa de a-mi reveni de fiecare dată. Este foarte greu să lupți cu o astfel de boală, dar tot efortul meu trebuie să fie îndreptat doar spre vindecare”, are gândire de învingător.

Eu îmi cer iertare că am scris aceste rânduri, unde am arătat suferința prin care trec la 21 de ani. Mai rău este că nici părinții mei nu au o situație finaciară bună. Mama mea este pensionată pe caz de boală și face Interferon de șase ani și, în ciuda bolii, nu s-a dezlipit de mine de când m-am internat (4 aprilie). Tatăl meu muncește pentru un salariu mic, iar tratamentul meu depășește cu foarte mult veniturile părinților mei.

Dacă cineva dorește să mă ajute, îi rog să utilizeze contul meu:

Banca: UNICREDIT TIRIAC BANK, Sucursala Eroilor
Titular cont: Simion Daniela
Cont in LEI: RO54 BACX 0000 0007 5685 3000
Cont in EURO: RO27 BACX 0000 0007 5685 3001
Cont in USD: RO97 BACX 0000 0007 5685 3002
Cod SWIFT: BACXROBU (pentru transferuri internationale)

http://danaslobozia.blogspot.ro/

 
 
 
Confesiuni Jurnalistice
cu George Grigoriu
Banner
 
 
 
 
ipv6 ready