Paris
London
New York
Thursday, 13 December, 2018
Last Update 20:46
16:44    |    28/04/2013

Sole Romanian city with zero unemployment

In the current economic context a Romanian city can boast with an unemployment rate that is increasingly close to zero, businessmagazin.ro writes.

Sebes, Alba County, a city with a population of 32,000 and an unemployment rate of less than 2 per cent, recently made it on the map of the most important auto manufacturing centers in Romania and in the region following the EUR 300 M investment that Germany’s Daimler Group announced. The 400 new jobs that the Mercedes-Benz manufacturer will create will bring the city’s unemployment rate down to 0 per cent.

The beauty and the potential of the Transylvanian city have attracted several investors throughout time, both local and foreign. Thus, the Sebes municipality is a strong and continuously developing economic center in which foreign investments hold a very important share, the municipality’s website shows.

The city is presently in full-swing development and has a profitable business environment, 1,159 economic agents being active in Sebes. The most represented sector is that of commerce, followed by services. However, although commerce has the biggest share when it comes to the number of economic agents, the industrial sector is most represented turnover-wise, the local authorities show. Thus, the entire range of industrial production, starting off from the leather and socks industry, traditional local industries, to furniture and wood processing industry, are represented in Sebes. There are also numerous local and foreign-capital companies who deal with the internal and international transport of merchandise.

The volume of foreign investments stands at approximately USD 500 M, investments being favored by the fact that the city has access to a European road, by the existence of a fully-equipped industrial platform and of qualified labor force and by the Saxon influence in what concerns local administration. Here are some of the most important foreign investors in the wood processing domain: Holzindustrie Schweighofer, Kronospan, Savini Due, Ciatti HT and Grande Arredo. Sebes also became known inside the country and abroad due to local investments. Thus, the city has one of the biggest ice cream factories in Romania – Alpin 57 Lux – as well as an Albacher beer production plant owned by Romaqua Grup. At the same time, Sebes has one of the most modern paper production plants – Pehart Tec Petresti.

 

Singurul oraş din România fără şomeri 

Un oraş din România se poate lăuda, în actualul context economic, cu o rată a şomajului care se apropie tot mai mult de zero, scrie businessmagazin.ro.

Oraşul Sebeş din judeţul Alba, cu o populaţie de 32.000 de locuitori şi o rată a şomajului de sub 2%, a fost pus recent pe harta celor mai impor­tan­te centre de produc­ţie auto din România şi din regiune în urma investiţiei de 300 de milioane de euro anunţată de grupul german Daimler. Cele 400 de noi locuri de muncă oferite de constructorul Mercedes-Benz vor duce rata şomajului la 0%.

Frumuseţea şi potenţialul oraşului transilvănean au atras de-a lungul timpului atenţia multor investitori, atât autohtoni cât şi străini. Astfel, municipiul Sebeş este un puternic centru economic în continuă dezvoltare, în care investiţiile străine reprezintă o pondere foarte importantă, se arată pe siteul municipalităţii.

Prezentului îi corespunde un oraş în plină dezvoltare, un mediu de afaceri profitabil, amintind în acest sens că la Sebeş, există 1159 de agenţi economici activi. Sintetizând la nivelul principalelor sectoare şi ramuri economice, ramura cea mai bine reprezentată este comerţul, urmată de ramura serviciilor. Însă, deşi după numărul de agenţi economici, ponderea cea mai mare o are comerţul, după cifra de afaceri cel mai mare aport îl au firmele din domeniul industrial, potrivit autorităţilor locale.

Astfel, toata gama de producţie industrială, pornind de la industria pielăriei şi a ciorapilor, ramuri cu tradiţie pe plan local, şi continuând cu industria mobilei, exploatărilor forestiere, etc., sunt reprezentate în municipiul Sebeş. Sunt de asemenea numeroase firme care au ca obiect de activitate transportul intern şi internaţional de mărfuri cu capital străin sau autohton.

Volumul investiţiilor străine se cifrează la aproximativ 500 milioane de dolari, acestea fiind favorizate de situarea oraşului chiar pe un drum european, existenţa unei platforme industriale cu toate utilităţile, personal calificat şi influenţă săsească în ceea ce priveşte administraţia locală.

Dintre cei mai importanţi investitori străini în domeniul prelucrării lemnului, amintim: Holzindustrie Schweighofer, Kronospan, Savini Due, Ciatti HT, Grande Arredo.

Municipiul Sebeş s-a făcut cunoscut, atât în ţară cât şi în străinătate, şi datorită investiţiilor autohtone. Astfel pe teritoriul urbei activează cu succes una dintre cele mai mari fabrici de ingheţată din România, Alpin 57 Lux, precum şi una de producţie a berii Albacher, deţinută de Romaqua Grup. Totodată, aici la Sebeş, există una dintre cele mai moderne fabrici de producţie a hârtiei, şi anume Pehart Tec Petreşti.

 
Banner
 
 
Confesiuni Jurnalistice
cu George Grigoriu
Banner
 
 
 
 
ipv6 ready